Održana fokus grupa sa srednjoškolcima u Beogradu

Beograd, 19. oktobar 2019. godine –

U razgovoru sa učenicima/ama jedne gimnazije u Beogradu, istakli su da imaju probleme u školi sa osnovnim stvarima, poput održavanja higejene u toaletima, koja je na lošem nivou. Zbog toga smatraju licemernim od škole da ih uči i vaspitava o demokratskom i građanskom društvu, pravima i obavezama, dok učenici nemaju sapun u wc-u.

Kao jedan od uspeha učeničke inicijative izdvojili su osnivanje debatnog kluba u školi, ali kažu da bi želeli da škola odvoji sredsdtva da plati eksperta koji bi mogao zaista da ih nauči veštinama vođenja debate i da bi se time ta školska aktivnost podigla na viši i ozbiljniji nivo.

Ovo je jedanaesta fokus grupa održana u okviru projekta Podrška jačanju učeničke participacije za građansko obrazovanje – „Demokratija se uči u školi“, koji Građanske inicijative sprovode u saradnji sa Unijom srednjoškolaca Srbije, a uz podršku Fondacije za otvoreno društvo.

 Finansijski alati Resurs centra

Saznaj više