Završna konferencija projekta „Demokratija se uči u školi”

Beograd, 11. decembar 2019. godine – Građanske inicijative u saradnji sa Unijom srednjoškolaca Srbije, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, privode kraju projekat Podrška jačanju učeničke participacije kroz građansko obrazovanje „Demokratija se uči u školi“, koji je počeo u avgustu ove godine. Aktivnosti su podrazumevale istraživanje kroz fokus grupe sa srednjoškolcima i intervjue sa nastavnicima građanskog vaspitanja, direktorima, stručnim saradnicima i predstavnicima omladinskih udruženja kancelarija za mlade u 13 opština širom Srbije.

Cilj istraživanja bio je analiza i dublje razumevanje učeničke participacije u školi i van nje i ispitivanje veze sa učeničkim parlamentima, nastavom građanskog vaspitanja i drugim oblicima aktivizma, kao što je učešće učenika u radu omladinskih udruženja i neformalnih grupa za mlade. Ovim istraživanjem želeli smo da ispitamo iz kojih razloga se učenici uključuju i angažuju ili neuključuju i neangažuju u aktivnosti na nivou škole i lokalne zajednice, šta ih motiviše, a šta ih demotiviše i sprečava, i koji su to faktori koji utiču na takve odluke i ponašanje.

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da prisustvujete završnoj konferenciji, koja će se održati u Kući ljudskih prava i demokratije (velika sala), Kneza Miloša 4, Beograd, 20. decembra, sa početkom u 12 časova. Tom prilikom biće predstavljeni glavni rezultati istraživanja, nakon čega će biti održan panel na temu timskog rada svihaktera u obrazovanju (učenici, nastavnici, stručni saradnici, direktori, organizacije civilnog društva, institucije) u unapređivanju participacije učenika. Pozivamo Vas i da nam se po završetku konferencije pridružite na koktelu.

Za učesnike van Beograda, biće obezbeđena refundacija putnih troškova u visini cene povratne autobuske karte, pa vas molimo da prilikom refundacije priložite ili povratnu kartu ili potvrdu o visini cene povratne autobuske karte. Molimo Vas da prisustvo potvrdite najkasnije do ponedeljka 16. decembra mejlom na adresu ksenija@gradjanske.orgFinansijski alati Resurs centra

Saznaj više