Održana fokus grupa u Paraćinu

Paraćin, 02.10.2019. godine

U Paraćinu smo sa nastavnicima pričali o problemima nedostatka sredstava i odgovornijem i transparentnijem korišćenju novca iz školskog budžeta. Razgovrali smo o tome da li učenici znaju kada plaćaju đački dinar na koji način će se taj novac potrošiti i da li mogu otvorenu da pitaju školu o tokovima sredstava iz budžeta. Praksa pokazuje da škole nisu dovoljno transparente po tom pitanju i to je jedna od stvari koja treba da se promeni.

Ovo je sedma fokus grupa održana u okviru projekta Podrška jačanju učeničke participacije za građansko obrazovanje – „Demokratija se uči u školi“, koji Građanske inicijative sprovode u saradnji sa Unijom srednjoškolaca Srbije, a uz podršku Fondacije za otvoreno društvo.Finansijski alati Resurs centra

Saznaj više