Završena fokus grupa u Velikom Gradištu

Veliko Gradište, 01.10.2019. godine

Sa srednjoškolcima u Velikom Gradištu pričali smo o aktivizmu i radu omladinskih organizacija, za koje učenici/ce kažu da nemaju veliki uticaj u njihovoj lokalnoj sredini i da im je verovatno potrebna podrška u promovisanju i komunikaciji sa građanima.

U razgovoru o učeničkom parlamentu istaknuto je da je teško da dobro funkcioniše kada škola ne pruža dovoljnu podršku i interesovanje za učeničke probleme.

Ovo je šesta fokus grupa održana u okviru projekta Podrška jačanju učeničke participacije za građansko obrazovanje – „Demokratija se uči u školi“, koji Građanske inicijative sprovode u saradnji sa Unijom srednjoškolaca Srbije, a uz podršku Fondacije za otvoreno društvo.