Održana peta fokus grupa sa mladima u Novom Pazaru

Novi Pazar 27. septembar 2019. godine

U Novom Pazaru razgovarali smo sa učenicima/ama i nastavnicima građanskog vaspitanja. Nastavnici   smatraju, budući da je sredina multikulturalna,  da bi novi priručnici za ovaj predmet trebalo da budu prilagođeni specifičnim sredinama i pojavama karakterističnim za njih, kako bi učenici/ce bolje i lakše razumeli/e gradivo, koje bi na taj način bilo prilagođeno njima.

Učenici/ce su nam u razgovoru o uslovima za participaciju rekli da, iako ih škola i nastavnici/e ne pitaju dovoljno za  mišljenje, oni nemaju problem da se sami zauzmu za stvari koje su im bitne, kao što su na primer renoviranje učionice ili preispitivanje loše ocene na odgovaranju.

Ovo je peta fokus grupa održana u okviru projekta Podrška jačanju učeničke participacije za građansko obrazovanje – „Demokratija se uči u školi“, koji Građanske inicijative sprovode u saradnji sa Unijom srednjoškolaca Srbije, a uz podršku Fondacije za otvoreno društvo.Finansijski alati Resurs centra

Saznaj više