Održana fokus grupa u Valjevu

Valjevo, 04. oktobar 2019. godine –

U Valjevu smo razgovarali sa učenicima, predstavnicima lokalne omladinske organizacije, nastavnicima i direktorom jedne srednje škole.

O radu učeničkog parlamenta u toj školi, direktor je rekao: „ Delimično pratim rad. Uglavnom do mene stižu konkretne odluke šta se izglasalo i slično. Mislim da parlamet ne funkcioniše, da je to neka privida demokratije i tih demokratskih procesa, u okviru tih parlamentarnih odluka na nivou škole to se svede na odlučivanje gde će proslavljati maturu, i o tim uslovno rečenim vidovima zabave ali o nekim suštinskim pitanjima mislim da učenici nisu uključeni“.

U mnogim školama, saznali smo da učenički parlament najčešće diskutuje i odlučuje o sportskim dešavanjima, raznim proslavama, ponekad humanitarnim akcijama. Učenici treba da znaju svoja prava i mogućnosti u okviru ove institucije, koje ne sme da služi samo za odluke ovog tipa, već  učenicima treba pre svega da omogućava demokratski način udruživanja radi zastupanja interesa svih učenika u školi, kao i učešće učenika u donošenju odluka koje se tiču njihovog položaja.

Ovo je deseta fokus grupa održana u okviru projekta Podrška jačanju učeničke participacije za građansko obrazovanje – „Demokratija se uči u školi“, koji Građanske inicijative sprovode u saradnji sa Unijom srednjoškolaca Srbije, a uz podršku Fondacije za otvoreno društvo.Finansijski alati Resurs centra

Saznaj više