Građansko vaspitanje kao veoma važan predmet za razvoj mladih ljudi

Međunarodni dan mladih u svetu se obeležava se sa ciljem da ukaže na značaj mladih ljudi u društvu, a da mlade podstakne na organizovanje aktivnosti u cilju skretanja pažnje javnosti o svom položaju. Najbolji saveznik mladima na tom putu već dve decenije je predmet građanskog vaspitanja.

Ovaj predmet je veoma bitan jer mladima omogućava upoznavanje sa temama komunikacije i saradnje, kao i rada u grupama. Upoznavanjem sa pravima i odgovornostima, mladi prepoznaju probleme u društvu, u stanju su adekvatno da ih rešavaju, znaju šta znači kršenje, ali i zaštita prava, smatra Jelica Kiso Jovanović, profesorka građanskog vaspitanja u srednjoj školi “Artimedia” u Beogradu.

“Ovladavanjem osnovnim pojmovima demokratije i društva, građanskim i političkim pravima, sa razumevanjem će koristiti svoja prava i poštovati prava drugih. Takođe, ulaskom u svet informacija, mladima se daje sigurna i samouverena upotreba izvora, u čijim okvirima prepoznaju tražene informacije i vrše tačan odabir odgovarajućih informacija koje su im neophodne za izgradnju individualnih i/ili zajedničkih (grupnih) akcionih planova. Najzad, kroz program građanskog vaspitanja, mladi razumeju i shvataju značenje profesionanog obrazovanja i rada, što im olakšava stručno pozicioniranje u društvu”.

Prema njenim rečima, svestranost predmeta građanskog vaspitanja ogleda se u tome što njegove glavne teme upravo prožimaju sve oblasti obrazovanja i zanimanja, kojima će se mladi u budućnosti baviti; ma šta da izaberu, sa određenim predznanjem će bez teškoća prepoznati upotrebu prava i odgovornosti u korist kvaliteta života društvene zajednice, čiji su deo, i rada, kojim se proizvodi njihov društveno-korisni učinak.

“Građansko vaspitanje je neophodno u obrazovanju zbog toga što nam nudi uvid u širok dijapazon pravno regulisanih i korektnih odnosa među pripadnicima društva, takođe i među institucijama i samoupravnim jedinicama, kao i među državnim organima, te nam na taj način olakšava razumevanje tih i takvih komunikacijskih poveznica”, smatra ona i dodaje da ovo u velikoj meri olakšava upotrebu sopstvenih prava u kontekstu društva kao demokratske celine.Novi Kalkulatori resurs centra

Saznaj više