Igrice zagrevanja u nastavi

Dragi/e nastavnici/ce, 

Želimo da vam predstavimo dve igrice zagrevanja koje vam mogu pomoći u izvođenju nastave. Jednostavne su za realizaciju i mogu da se prilagode različitim temama koje obrađujete na časovima. Obe igrice treba da podstaknu učenike da više razmisle o temi časa, na interaktivan i zabavan način. 

  1. Slagalica

Ova igra zahteva malo pripreme, ali vredi se potruditi! Odaberite pet slika – kalendarske slike su odlične za tu aktivnost, a možete odabrati slike vezane za nastavnu temu. Izrežite slike na četiri do osam delova, izmešajte i podelite učenicima. (Napomena – vodite računa o tome da svaki učenik u razredu dobije po jedan komad.) Neka učenici „lutaju“ razredom pokušavajući naći partnera u odgovarajućoj slagalici. Kada se sve slike sklope, a učenici grupišu, mogu malo da diskutuju o tome šta je prikazano na slici i kako to tumače. 

Broj ljudi za igricu: minimum 8, preporučljivo jedno školsko odeljenje i paran broj učenika

Neophodni materijali: nekoliko izrezanih slika (4/6/8 delova) 

Trajanje: 10 minuta + diskusija 

  1. Skala (ne)slaganja

Ukoliko na času obrađujete neku temu koja može da pokrene diskusiju među učenicima, probajte igru “Skala (ne)slaganja” ili “Toplomer”. Potrebno je da napravite mesta u učionici gde učenici mogu da se kreću. Na podu možete da zalepite dugačku pravu traku selotejpa (papirni ili u boji). Jedna strana trake se obeležava kao “Slažem se”, a druga kao “Ne slažem se”, dok je sredina neutralna. Ta traka predstavlja skalu (ne)slaganja. Pripremite nekoliko izjava ili potvrdnih  rečenica na planiranu temu. Kada izgovorite jednu rečenicu, učenici moraju da stanu na jednu stranu, u zavisnosti od toga da li se slažu, ne slažu ili su neutralni/ne znaju. Kada vidite kako su se raspodelili možete da pitate predstavnika svake grupe da obrazloži svoju poziciju. Obratite posebnu pažnju na “manjinu” (na primer, ako se velika većina slaže sa izjavom, a dvoje ne, pitajte da argumentuju taj stav). Kada se završi “podela” za jednu izjavu prelazite na drugu, učenici opet moraju da zauzmu stav i mesto na skali. Ova igrica pomaže bolje da razumete učenike i njihov način razmišljanja, ali i da im date prostora za diskusiju i izražavanje sopstvenih stavova.

Neki od primera izjava:

  • Žene treba da budu domaćice i da se bave decom i kućnim poslovima 
  • Muškarci zaslužuju veću platu nego žene i bolje se pokazuju na odgovornim pozicijama 
  • Romi ne žele da se školuju

 

Broj ljudi za igricu: minimum 6, preporučljivo jedno školsko odeljenje

Neophodni materijali: selotejp traka

Trajanje: 10+ minutaNovi Kalkulatori resurs centra

Saznaj više