Inicijativa „Pošteno do posla u školi“

 

Organizacija „Nauči me“ je u okviru programa Otvoreni parlament i uz finansijsku podršku Evropske unije pokrenla inicijativu „Pošteno do posla u školi“ i apeluje na nadležne da što pre usvoje kriterijume koji bi sprečili da radno mesto u ovoj časnoj profesiji može biti kupljeno, poklonjeno ili čak oteto. Dobrog obrazovanja nema bez najboljih nastavnika, ali i dalje nemamo jasna pravila koja bi obezbedila da upravo takvi prvi dođu do posla.

„Trenutni zakonodavni okvir omogućava da se za posao obrazovnog radnika u osnovnim i srednjim školama kandidat bira diskrecionom odlukom direktora. Zakon ne nudi nikakvu preciznu listu kriterijuma, a praksa pokazuje da škole nemaju kapaciteta da samostalno donesu pravilnike na osnovu kojih bi se na transparentan način vršio prijem novih radnika u stalni radni odnos. U istraživanju koje smo sproveli, od 1576 škola u Srbiji, samo 8 škola ima dodatne kriterijume, smernice ili sistem bodovanja kojim se konkursna komisija rukovodi.“

Više informacija o inicijativi pronađite ovde i priključite se!

 Novi Kalkulatori resurs centra

Saznaj više