Istraživanje o disciplinovanju dece u porodici u Srbiji

UNICEF je, u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, predstavio nalaze Istraživanja o znanju, stavovima i praksama u vezi sa primenom vaspitne discipline nad decom u porodici u Srbiji. Istraživanje su za UNICEF sproveli Institut za psihologiju i Institut za mentalno zdravlje.

Stavovi prema nasilnim metodama disciplinovanja i korišćenju ovih metoda ispitani su na nacionalnom reprezentativnom uzorku roditelja dece uzrasta od nula do 18 godina u Srbiji i na uzorku stručnjaka koji pružaju podršku roditeljima u roditeljstvu. Istraživanje sadrži i nalaze o kanalima komunikacije koje roditelji i stručnjaci koriste i u kojima veruju kada je reč o traženju/pružanju novih informacija i saveta.

Ključni nalazi

•             63% roditelja upotrebilo je neki oblik fizičkog nasilja kao način disciplinovanja deteta bar jednom u toku života deteta, dok 45% njih prijavljuje da je koristilo fizičko nasilje u prethodnoj godini.

•             Skoro polovina ispitanih roditelja (47%) prvi put je istukla dete kada je ono bilo u uzrastu od dve do tri godine.

•             Više od dve trećine roditelja bilo je psihološki agresivno prema detetu bar jednom u prethodnoj godini.

•             Kao dva najčešća razloga za nasilno disciplinovanje navedeni su neposlušnost deteta (22%) i to da se dete našlo u opasnoj situaciji (23%).

•             Gotovo svi roditelji (91%) su koristili neki vid nenasilnog vaspitavanja u prethodnoj godini.

•             Većina stručnjaka izrazila je negativan stav prema telesnom kažnjavanju, i srednje su zadovoljni svojom pripremljenošću za bavljenje ovim pitanjem.

•             Glavne prepreke sa kojima se suočavaju stručnjaci u radu sa roditeljima na rešavanju ovog problema jesu nedostatak vremena (19.8%), nedostatak sredstava (11.7%) i nedostatak motivacije (15.5%).

•             Na pitanje o sopstvenim stavovima o roditeljstvu i o izvoru informacija koji je po njima najpouzdaniji, 17,2 % stručnjaka najviše veruje savetima njihovih roditelja.

Ceo tekst možete pročitati ovde.Finansijski alati Resurs centra

Saznaj više