Konkurs za primere uspešnih projektnih aktivnosti ostvarenih u okviru građanskog vaspitanja u osnovnim i srednjim školama

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja raspisuje raspisao je konkurs za primere uspešnih projektnih aktivnosti ostvarenih u okvoru građanskog vaspitanja u sonovnim i srednjim školama.

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, u okviru projekta „Podrška reforme građanskog vaspitanja“, raspisao je Konkurs za izbor primera uspešnih projektnih aktivnosti ostvarenih u okviru građanskog vaspitanja u osnovnim i srednjim školama. Projekat je deo Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost: unapređenje dijaloga i društvene kohezije u, i između, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije“, koji sprovode UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansira ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF).

Pod primerima se podrazumevaju različite projektne aktivnosti koje su sprovedene u okviru časova građanskog vaspitanja u osnovnoj i srednjoj školi, a izdvajaju se po temi, načinu rada, postignutim efektima ili nekom drugom kriterijumu uspešnosti. Sledeće godine biće 20 godina kako se građansko vaspitanje ostvaruje u našim školama i potrebno je da mnogi dobri primeri rada sa učenicima u okviru ovog izbornog programa postanu vidljivi i inspiracija drugim nastavnicima. Konkurs se odnosi na projektne aktivnosti jer su one sastavni deo i starih i novih programa građanskog vaspitanja i predstavljaju važan segment rada sa učenicima na razvoju građanskog aktivizma i kompetencije za odgovoran život u demokratskom društvu. Projekat, kao forma rada, izabran je i zato što njegovo sprovođenje pruža značajnu podršku razvoju i drugih međupredmetnih kompetencija kao što su kompetencija za učenje, saradnju, komunikaciju, rešavanje problema, rad sa podacima, za preduzimljivost ili digitalnu kompetenciju.

USLOVI KONKURSA

Konkurs je otvoren od 5.11.2020. do 15.01.2021. godine.

Pravo učešća na Konkurs imaju osnovne i srednje škole. Ustanova može poslati više primera na Konkurs u odvojenim prijavama.

Više detalja možete pročitati na sajtu Zavoda: https://zuov.gov.rs/konkurs-gradjansko-tekst/Finansijski alati Resurs centra

Saznaj više