Ministarsvo kulture i informisanja podržalo inicijativu PU „Lokal pres“

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije podržalo je zagovaračku inicajtivu „ZA sadržaje za mlade“ koju sprovodi Poslovno udruženje Asocijacije lokalnih i nezavisnih medija „Lokal pres“. Cilj inicijative je da se u lokalnim budžetima obezbede sredstva za kreiranje medijskih sadržaja za mlade.

– Ministarstvo kulture i informisanja prepoznalo je našu ideju i želju da doprinesemo  boljem okruženju za mlade kroz njihovu bolju informisanost i veću uključenost u lokalne zajednice, kaže Snežana Milošević, generalna sekretarka PU „Lokal pres“.

Gradovi i opštine izdvajaju značajna sredstva za sufinansiranje projekta iz oblasti javnog informisanja. Međutim, vrlo mali procenat tog novca odlazi na informisanje mladih.

–  Analiza koju smo uradili obuhvatila je podatke iz 10 gradova i opština. Ona pokazuje da su tokom 2018. i 2019. kroz konkurse za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja posmatrane lokalne samouprave medijima kroz konkurse raspodelile ukupno 283.392.000 dinara iz lokalnih budžeta. Na žalost, tek 5,67 % tih sredstava bilo je namenjeno za informisanje mladih, kaže Snežana Milošević.

Da među mladima postoji potreba za medijskim sadržajima koji su upravo njima namenjeni pokazala je i anketa, koju su tokom avgusta 2019. godine sproveli mladi volonteri PU „Lokal presa“ među svojim vršnjacima. Rezultati ove ankete pokazuju da 90,4% mladih smatra kako u medijima nema dovoljno sadržaja za mlade.

Statistika pokazuje da mladi uzrasta od 15 do 30 godina čine 16,5 % populacije u 10 posmatranih lokalnih sredina (Bor, Čačak, Loznica, Kruševac, Kraljevo, Raška, Sremska Mirtovica, Šabac, Varvarin i Vrnjačka Banja.

– Pored konkursa za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja, analiza PU „Lokal presa“  bavila se i sadržajem lokalnih akcionih planova za mlade. Cilj nam je bio da utvrdimo u kojoj meri gradovi i opštine strateški razmišljaju o unapređenju života mladih u svojim sredinama, objašnjava Milošević.

Od 10 posmatranih opština važeći Lokalni akcioni plan za mlade ima 6 (60%). U pitanju su Bor, Loznica, Kruševac, Raška, Šabac i Vrnjačka Banja, U dve lokalne samouprave  je on istekao 2019. godine i u toku je usvajanje novog akcionog plana (Čačak, Sremska Mitrovica), a 2 nikada nisu ni usvojile lokalni akcioni plan za mlade (Kraljevo, Varvarin).

– Podatke do kojih smo došli predstavićemo lokalnim samoupravama uz podršku mladih iz lokalnih sredina. Naša ideja je da deo sredstva koje gradovi i opštne već izdvajaju za informisanje usmere na kreiranje sadržaja za mlade. PU „Lokal pres“ u tome može da im pruži kompletnu podršku, kako u kreiranju nepohodnih dokumenata na osnovu kojih će odluka biti doneta i sprovedena kroz lokalne budžete, tako i u obučavanju lokalnih medija za kreiranje sadržaja za mlade i uključivanje mladih u redakcije, kaže Milošević.

Poslovno udruženje Asocijacije nezavisnih lokalnih medija “Lokal pres” čine 52 lokalna medija. Udruženje postoji 25 godina i aktivno radi na podizanju nivoa slobode medija i govora kroz unapredjenje kapaciteta lokalnih medija i medijske regulative.

Zagovaračka inicijativa „ZA sadržaje za mlade“ sprovodi se u okviru programa „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“, koji realizuje BOŠ uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Pismo podrške – Ministarstvo kulture i informsanja

Izvor: https://localpress.org.rs/ministarsvo-kulture-i-informisanja-podrzalo-inicijativu-pu-lokal-pres/Finansijski alati Resurs centra

Saznaj više