Nearpod- alat za izradu interaktivnih prezentacija

Nearpod je veb alat koji omogućava izradu prezentacije sa interaktivnim sedržajem. Interaktivne prezentacije možete koristiti samo kada imate internet u učionici. Nastavin upravlja sadržajima sa svog računara, a slajdovi se istovremeno menjaju na uređajima učenika. Učenici sadržajima pristupaju pomoću koda. Ovako osmišljenu prezentaciju možemo koristiti u svim obilicima rada i u svim predmetima ne samo na časovima građanskog vaspitanja.

 

PRIMENA U NASTAVI GV:

Nastavnik pokreće prezentaciju na svom računaru. Učenici dobijaju kod od nastvnika pomoću koga pristupaju sadržaju. Navigacijom kroz slajdove upravlja nastavnik, a ne učenici. Nastavnik određuje raspored i vremenski trenutak u kome će slajd biti prikazan. Nastavin upravlja sadržajima sa svog računara, a slajdovi se istovremeno menjaju na uređajima učenika. Učenici na svojim uređajima (računarima ili mobilnim telefonima) prate sadržaj slajdova i odgovaraju na pitanja, rešavaju zadatke i različite aktivnosti. Dobro je da učenike početkom časa obavetite da je sadržaj osmišljen tako da se povremeno pojavljuju aktivnosti kojima se procenjuje da li su učenici razumeli gradivo i da li su pažljivo pratili sadržaje i da sve vreme moraju biti aktivni. Kroz ovakav način rada usposatvlja se živa komunikacija na mreži ili van nje i aktivan protok misli, informacija, podataka, pitanja, osećanja između učesnika u komunikaciji.

Upustvo i više detalja možete naći ovde.Novi Kalkulatori resurs centra

Saznaj više