Osvrt na 2021. godinu: Kako je pandemija uticala na mlade?

KOMS (Krovna organizacija mladih Srbije) se u okviru svog alternativnog izveštaja o položaju i potrebama mladih za 2021. godinu bavio raznim problemima i poteškoćama sa kojima su se mladi susretali.

Neki od odgovora koje su dobili su:

Više od polovine mladih (52,3%) smatra da je pandemija koronavirusa uticala jako loše (16,8%) ili loše (35,5%) na njih. Prosečna ocena odgovora na ovo pitanje na skali od 1 – Jako loše do 5 – Jako dobro iznosila je 2,42, što svakako predstavlja indikativan podatak.

Kada je reč o ocenjivanju mera Vlade Srbije tokom celokupnog trajanja pandemije, 62% mladih smatra da su mere ponekad bile previše stroge, a ponekad previše blage. Istraživali su i da li su se mladi vakcinisali, a podsećaju da je ovo pitanje postavljeno u maju 2021. godine, kada su podaci bili takvi da je 14% njih reklo da jesu vakcinisani, 32% da nije ali da planira i 54% mladih je tom prilikom reklo da ne namerava da se vakciniše. Najnoviji podaci koje su dobili kroz Istraživanje zdravlje mladih: položaj i potrebe mladih u Republici Srbiji su takvi da je nešto manje od polovine punoletnih mladih vakcinisano (48%), dok druga polovina (52%) nije.

Više o izveštaju i najvažnije podatke možete pronaći ovde.Novi Kalkulatori resurs centra

Saznaj više