Poziv nastavnicima GV da prijave eventualne promene u formiranju grupa za nastavu građanskog vaspitanja

Da li se sećate Stručnog uputstva o formiranju odeljenja i grupa od prošle godine, prema kome je bilo predviđeno da će grupe za izborne programe morati da imaju 30 učenika?
Građanske inicijative, zajedno sa drugim udruženjima nastavnika, tada su upozorile na štetnost ovakve prakse, koja bi dovela do značajnog smanjenja broja grupa za građansko vaspitanje i versku nastavu, dok bi povećan broj učenika u grupama otežao izvođenje nastave. Na ovaj način veliki broj nastavnika bio bi doveden u problem sa fondom časova, a opao bi i sam kvalitet nastave. Podsećamo da se za formiranje grupa za građansko vaspitanje preporučuje broj od 15 do maksimalno 20 učenika. Veći broj od toga ugrozio bi izvođenje nastave u skladu sa programom ovog predmeta.
𝐏𝐫𝐞𝐭𝐡𝐨𝐝𝐧𝐢𝐡 𝐝𝐚𝐧𝐚 𝐝𝐨𝐛𝐢𝐥𝐢 𝐬𝐦𝐨 𝐧𝐞𝐳𝐯𝐚𝐧𝐢č𝐧𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢𝐣𝐞 𝐨𝐝 𝐧𝐞𝐤𝐨𝐥𝐢𝐤𝐨 𝐧𝐚𝐬𝐭𝐚𝐯𝐧𝐢𝐤𝐚 𝐝𝐚 𝐬𝐞 𝐮 𝐧𝐣𝐢𝐡𝐨𝐯𝐢𝐦 š𝐤𝐨𝐥𝐚𝐦𝐚 𝐨𝐝𝐥𝐮č𝐮𝐣𝐞 𝐨 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞𝐧𝐢 𝐨𝐯𝐨𝐠 𝐮𝐩𝐮𝐭𝐬𝐭𝐯𝐚. 𝐏𝐨𝐳𝐢𝐯𝐚𝐦𝐨 𝐬𝐯𝐞 𝐧𝐚𝐬𝐭𝐚𝐯𝐧𝐢𝐤𝐞/𝐜𝐞 𝐢𝐳𝐛𝐨𝐫𝐧𝐢𝐡 𝐩𝐫𝐞𝐝𝐦𝐞𝐭𝐚 𝐝𝐚 𝐧𝐚𝐦 𝐬𝐞 𝐣𝐚𝐯𝐞 𝐮𝐤𝐨𝐥𝐢𝐤𝐨 𝐳𝐧𝐚𝐣𝐮 𝐝𝐚 𝐬𝐞 𝐮 𝐧𝐣𝐢𝐡𝐨𝐯𝐢𝐦 š𝐤𝐨𝐥𝐚𝐦𝐚 𝐫𝐚𝐳𝐦𝐚𝐭𝐫𝐚 𝐢𝐥𝐢 𝐯𝐞ć 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞𝐧𝐣𝐮𝐣𝐞 𝐨𝐯𝐨 𝐮𝐩𝐮𝐬𝐭𝐯𝐨.
Još jednom ponavljamo da bi ovakav korak naneo štetu izbornim predmetima i budućnosti građanskog vaspitanja i apelujemo na nadležno Ministarstvo da odustane od primene ovog uputstva.


Novi Kalkulatori resurs centra

Saznaj više