Nova školska godina donosi nove prilike za usavršavanje!

 

Dragi nastavnici i nastavnice,

Na osnovu vaših komentara i potreba, pokrećemo seriju radionica namenjenih unapređivanju kvaliteta rada nastavnika i nastavnica građanskog vaspitanja. Radionice će se održavati jednom mesečno i baviće se različitim aspektima nastave građanskog vapitanja. Želimo da vam ponudimo redovnu i kontinuiranu priliku da unapređujete vaša znanja i veštine. Pratite naš bilten, sajt i mreže kako biste bili u toku sa planiranim radionicama.

Sa zadovoljstvom vas pozivamo da se prijavite na prvu radionicu pod nazivom Metode u izvođenju nastave i uloga nastavnika/ca.

Cilj radionice se odnosi na unapređivanje kompetencija nastavnika i nastavnica u planiranju nastave i učenja i ovladavanje adekvatnim metodičkim alatima za spovođenje nastavnog plana i programa uz punu uključenost svih đaka u izvođenju nasvnih jedinice na predmetu Građansko vaspitanje. Praksa je pokazala da je za podstizanje maksimalne efikasnosti nastavnog procesa, veoma je važno eliministati negativne karakteristike tradicionalnog oblika izvođenja nastave, a gde nastavnik ili nastavnica ima dominantnu ulogu i nedovoljnu uključenost đaka.

Kome je namenjena radionica:

  • nastavnicima/cama koji realizuju nastavu Građanskog vaspitanja u osnovnim i srednjim školama
  • prednost će imati nastavnici/ce koji predaju Građansko vaspitanja prvi put u školskoj 2020/21 i 2021/22

 

Radionica će se održati 25. septembra u Beogradu od 12 do 15 časaova. Za učesnike/ce koji dolaze van Beograda pokrivena je refundacija putnih troškova.

Zbog specifičnih epidemioloških uslova ima mesta samo za 16 nastavnika/ca Građanskog vaspitanja.

Formular za prijavu možete naći ovde, a prijave traju do 21. septembra 2021. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na: marko@gradjanske.orgNovi Kalkulatori resurs centra

Saznaj više