Poziv za nastavnike građanskog vaspitanja u osnovnoj školi da se prijave na besplatnu obuku „UPOTREBA DRAMSKE EDUKACIJE U GRAĐANSKOM VASPITANjU“

Zavod, u saradnji sa OEBSom, organizuje dvodnevnu, besplatnu obuku za nastavnike Građanskog vaspitanja u osnovnoj školi sa teritorije cele Srbije „Upotreba dramske edukacije u Građanskom vaspitanju“.

Obuka je akreditovana i nalazi se na listi seminara od javnog značaja. Učesnici obuke dobijaju 12 bodova stručnog usavršavanja.

Obuka se održava 15. i 16. oktobra uživo u Beogradu. Za učesnike van Beograda putni troškovi nisu pokriveni organizacijom obuke ali troškovi smeštaja jesu (noćenje i doručak u hotelu).

Autor i realizator obuke je Pol Marej, Englez koji živi u Beogradu i ima veliko iskustvo u primeni različiti dramskih tehnika u edukativne svrhe. Obuka se odvija na engleskom jeziku bez prevodioca. Takav izbor posledica je mišljenja da prevođenje ometa, u nekoj meri, dinamiku obuke koja se realizuje radioničarski.

Zbog specifičnosti načina na koji se odvija obuka ima mesta samo za 20 nastavnika Građanskog vaspitanja u osnovnoj školi, bez obzira u kom ciklusu realizuju ovaj izborni program.

Poziv se odnosi na nastavnike koji procenjuju da bi mogli da prate i učestvuju u obuci koja se odvija na engleskom jeziku bez prevodioca. Voditelj vodi računa da konstrukcija rečenice, rečnik i dinamika izlaganja odgovaraju osobama kojima engleski nije maternji. Optimalno je da znanje englskog jezika bude na nivou B1 i naravno, višem.

Prijave se primaju do nedelje, 5.9.2021. u 15 časova.Novi Kalkulatori resurs centra

Saznaj više