Poziv mladima da se prijava za onlajn Escape Room / Paraqitja në Escape Room online

Volite da rešavate misterije? Prijavite se za onlajn Escape room!

Ukoliko ste iz Vranja, Bujanovca ili Lebana, imate između 16 i 30 godina i želite da se upustite u nove avanture i rešite misterije koje će vas primorati da koristite logiku, timski rad, saradnju i kreativnost, ovo je je igra za vas.

Igra će se održati 08.februara preko Zoom platforme. Počinjemo u 18 časova! Učešće u igri je potpuno besplatno.

Budite deo neke od ekipa koje će pokušati da otkriju tajnu koju krije Samuraj u sobi Japan, prate Alisine korake u zemlji čuda, ili dešifruju poruke nemačke mašine iz Drugog svetskog rata – Enigme.

Prijave su otvorene do 05.02.2021. godine do 15 časova.

Možete se prijaviti i popuniti kratak upitnik na sledećem linku: https://gradjanske.civicatalyst.org/Escape_Room

Na ovaj način želimo da doprinesemo druženju i povezivanju mladih iz ovih opština u situaciji kada nam je onlajn komunikacija najbezbednije rešenje.

Ova aktivnost sprovodi se u okviru projekta Amplifying Local Voices for Equitable Development (ALVED) koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovode Peaceful Change initiative i People in Need u partnerstvu sa Gradjanskim Inicijativama, PEN – Peer Educators Network i Ngo Aktiv.

ALB:

A ju pëlqen t’i zbuloni misteret? Nëse po, atëherë paraqituni për Escape room online!

Nëse jeni nga Vranja, Bujanoci ose Lebani, keni 30 vjet dhe dëshironi të provoni avantura të reja dhe zbuloni mistere, të cilat do t’ju nxisin të përdorni logjikën, të punoni në grupe, të bashkëpunoni, të jeni kreativ, kjo është loja e duhur për ju!

Loja do të mbahet me 8 shkurt përmes platformës Zoom. Fillojmë në ora 18:00.

Pjesëmarrja në lojë është plotësisht falas. Bëhuni pjesë e ekipës, e cila do të mundohet të zbulojë sekretin të cilin e fsheh Samuraj në dhomën në Japoni, e përcjellin hapat e Lizës në botën e çudirave ose e deshifrojnë letrat e makinerisë gjermane nga Lufta e Dytë Botërore – Enigma.

Aplikacioni është i hapur deri më 05.02.2021 në ora 15:00.

Mund të paraqiteni duke plotësuar pyetësorin e shkurtë në linkun e mëposhtëm: https://gradjanske.civicatalyst.org/Escape_Room

Në këtë mënyrë duam të kontribuojmë në shoqërimin dhe ndërlidhjen mes të rinjëve nga këto komuna në këtë situatë kur komunikimi online është zgjedhja më e sigurtë.

Ky aktivitet po bëhet në kuadër të projektit „Fuqizimi i Zërave Lokalë për Zhvillim të Barabartë“ (ALVED). I financuar nga qeveria e Mbretërisë së Bashkuar, projekti zbatohet nga Peaceful Change initiative dhe People in Need në partneritet të ngushtë me Gradjanske Inicijative, PEN – Peer Educators Network dhe Ngo Aktiv.Finansijski alati Resurs centra

Saznaj više