Promišljanjem do održivog razvoja – Možemo onlajn!

Beograd, 15. april 2020. godine –

Aktivnosti projekta „Promišljanjem do održivog razvoja“, prilagodili smo onlajn potrebama i nastavljamo sa realizacijom, konstantno učeći i razmišljajući kako možemo da unapredimo način rada.

Vanredno stanje i pandemija virusa Covid19 su uticali da prilagodimo način na koji radimo novonastalim uslovima i pronađemo alternativna rešenja, kao što su onlajn platforme i alati za komunikaciju. Preko noći Zoom, Skype, Whereby i slične platforme postale su naša svakodnevica, a onlajn status u svakom trenutku jedini način da budemo u toku i komunikaciji sa našim kolegama i korisnicima. Jedan od najvećih izazova je bio da osiguramo da planirane aktivnosti ne budu manje kvalitetne, a njihovo prebacivanje onlajn značilo je da će biti dostupnije većem broju ljudi, što je pozitivna posledica ovakvog načina rada.

Obrazovanje za održivi razvoj čini se važnijim sada nego ikada pre. Mnogi negativni procesi koji se dešavaju u prirodi su posledica delovanja ljudi. Svest o tome da imamo odgovornost prema životnoj okolini i svim drugim bićima koji su njen deo, kod većine ljudi je nedovoljno razvijena. Zbog toga akcenat u budućnosti mora da bude na obrazovanju i jačanju ekološke svesti.

Ideja projekta je da se u pet stručnih srednjih škola održe časovi, u okviru nastave građanskog vaspitanja, o pet tema održivog razvoja. Nakon časova, učenici će osmisliti i organizovati kampanje kako bi promovisali problem koji je u vezi sa njihovom temom. Sve aktivnosti biće onlajn – časovi na Google učionici i Zoom-u, a kampanje objavljene i šerovane na sajtu i durštvenim mrežama. Sjajni nastavnici sa kojima sarađujemo na ovom projektu uspeli su da se organizuju i pripreme za onlajn časove.

Učeničke radove objavićemo na našem sajtu i mrežama. Želimo da vidimo kako mladi ljudi razmišljaju o problemima održivog razvoja. Svi zajedno moramo da menjamo svet, a svako treba da počne od sopstvenih navika i izbora.

Prijavite se za naš njuzleter o građanskom vaspitanju koji sadrži sadrži primere i predloge izvođenja časova za nastavne jedinice u okviru gradiva za osnovnu i srednju školu. Pored toga, u njuzleteru možete pronaći i neke nastavne materijale, korisne linkove, vesti i slično. Prijavite se —> ovde.

Projekat Promišljanjem do održivog razvoja podržan je od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvojaFinansijski alati Resurs centra

Saznaj više