Tematske igrice zagrevanja u nastavi

Dragi/e nastavnici/ce,

Želimo da vam predstavimo dve nove igrice zagrevanja koje vam mogu pomoći u izvođenju nastave. Jednostavne su za realizaciju i mogu da se koriste kao dodatak temama koje obrađujete na časovima. Obe igrice su introspektivnog karaktera i treba da podstaknu učenike da više razmisle o sistemu vrednosti, željama i potrebama.

1. SISTEM VREDNOSTI

Cilj

Pokazati da je različito vrednovanje mogući izvor sukoba.

Materijal

 •       Papir i olovke
 •       Popis vrednosti (na tabli ili individualno jedan primerak svakom učeniku)

Trajanje

 • 30 minuta uključujući diskusiju

Metoda

Lista od dvadeset vrednosti raspoređenih bez reda podeljena je svim učenicima:

 •       društveni uspeh,
 •       ljubav,
 •       poslušnost,
 •       sigurnost,
 •       mir,
 •       red,
 •       ljudsko dostojanstvo,
 •       zadovoljstvo sobom,
 •       jednakost
 •       poštovanje drugoga,
 •       poštenje,
 •       porodica,
 •       solidarnost,
 •       odgovornost,
 •       pravednost,
 •       trpeljivost,
 •       sloboda,
 •       suparništvo,
 •       zdravlje, 
 •       patriotizam.

Učenici treba detaljno da pogledaju tu listu i onda individualno za sebe da razvrstaju vrednosti u tri grupe. 

U prvu grupu stavljaju one koje im se čine najvažnije, u drugu najmanje važne i napokon one za koje ne znaju gde spadaju. Ovo se radi polako sa dosta razmišljanja. 

Nakon toga, učenici treba da se podele u parove i da uporede svoje “rangiranje” vrednosti, kroz diskusiju. Povratnu informaciiju će dati odvojene grupe parova, kroz diskusiju i demonstraciju nekih zajedničkih vrednosti ili razlika. Nijedna hijerarhija nema vrednost. Ovaj metod se neće vrednovati, ni ocenjivati. Preporučiti učenicima da ostanu pri prvom izboru nakon što su čuli tuđe vrednosti. 

Naglasite razliku između idealnih vrednosti i stvarnih vrednosti – onih koje su važne za određeni tip ponašanja. Kroz ovu aktivnost učenici će videti koliko se njihova percepcija vrednosti razlikuje od drugih i koliko smo svi različiti, jer ni jedna hijerarhija neće biti ista, a takođe ona nije bolja ili pravilnija od drugih. 

Nakon toga možete da porazgovarate sa učenicima kako su se osećali tokom čitavog procesa:

 • Da li je bilo teško odvojiti vrednosti u tri grupe? 
 • Da li su bili sigurni u taj izbor ili su se ipak preistivali i razmišljali?
 • Kako je na njih uticala tuđa hijerarhija vrednosti, da li su pomislili da je ona bolja od njihove ili obrnuto, da je sasvim besmislena? 
 • Da li je bilo teško podeliti sa drugima svoju hijerarhiju vrednosti, da li je za njih to više intimna stvar? 

 

2. ŽELJE I POTREBE

Cilj

Neka učenici govore o razlici između stvari koje žele ili bi željeli, i onog što im stvarno treba.

Materijal:

 •       Papir.
 •       Olovke.
 •       Makaze.

Trajanje: 

 • Jedan školski čas (45 min)

Metoda

Neka učenici nacrtaju neke stvari za koje misle da im trebaju na komade papira (nastavnik ih može pripremiti pre časa ili zamoliti učenike da to urade). Svaki od njih može napraviti 8-10 crteža. Kad završe, podelite ih u grupe. Svaka se grupa mora dogovoriti da odstrani sve osim 5 crteža. Samo 5 najvažnijih treba ostati na stolu. Onda grupe jedne drugima treba da objasne šta su izabrale. Da li su svi izabrali isto?

Nastavak

Prikačite neke crteže na tablu. Prodiskutujte s razredom koji se crteži mogu ukloniti, koje im stvari stvarno ne trebaju. Na kraju treba ostati samo 5 prikačenih crteža. Mogu li se deca odlučiti kojih pet?

 

 Novi Kalkulatori resurs centra

Saznaj više