Učenička akcija na temu učenički aktivizam

Učenici/ce Šabačke gimazije i Medicinske škole iz Šapca,u saradni sa nastavnicama Mirjanom Sremčević i Biljanom Drobnjak, napravili su online brošuru (e-novine) pod nazivom Učenički aktivizam.

Brošura anlizira učeničke odgovore, koji su pristigli na osnovu anononimne ankete koju su nastavnice izradile i podelile sa svojim učenicima/cama.

Ovo veoma zanimljivo istraživanje, zasnovano je na usorku od 237 sadašnjih i bivših učenika ove dve škole, pokazuju da više od 50 % učnika/ca ne učestvuje u nekoj od aktivnosti van škole.

Brošuru možete naći ovde.

Učeničke akcije su sprovede u okviru projekta “Bridging the gap – Promoting tolerance and equality through Civic Education” koji Građanske inicijative sprovode u saradnji sa Ambasdom Republike Češke u Beogradu.

U okviru projekta, više od 60 nastavnika je prošlo obuku za primenu tehnike promišljanja/deliberacije u nastavi, a potom su svojim učenicima/cam održali čas uz primenu tehnike i sproveli učeničke akcije koje za svoj cilj imaju promociju demokratije, ljudskih prava i vladavinu prava.Finansijski alati Resurs centra

Saznaj više