Upitnik za mlade koji se suočavaju sa problemima mentalnog zdravlja

Upitnik za mlade koji se suočavaju sa problemima mentalnog zdravlja je namenjen mladima od 15 do 30 godina koji su suočeni sa problemima mentalnog zdravlja (psihološki izazovi za rast i razvoj ličnosti, suočavanje sa stalnim i dugotrajnim stresorima koji se odražavaju na mentalno zdravlje, suočavanje sa traumatskim iskustvima, poremećaji mentalnog zdravlja).

Upitnikom se želi bolje upoznati izazove sa kojima se mladi suočavaju, sagledati  trenutni položaj u domenima pristupa uslugama u oblasti zdravstva, informisanja i društvenoj podršci.
Upitnik je anoniman, a rezultati će biti obrađivani sumarno.

Na osnovu rezultata istraživanja biće osnova za dalje razvijanje programa za unapređenje položaja mladih koji se nose sa problemima mentalnog zdravlja i izradu preporuka za donosioce odluka.

Istraživanje realizuje Centar za pružanje emotivne podrške i prevenciju suicida „Srce“ u okviru programa Istraži-Osnaži, koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovodi Trag fondacija.

Upitnik pronađite na ovom linku.Novi Kalkulatori resurs centra

Saznaj više