Upotreba Google alata u ocenjivanju

Pretpostavljamo da su se mnogi nastavnici/ce našli u situaciji, da zbog izmenjenih u okolnosti u radu i prilagođavanja online nastavi, nalaze alternativne načine za ocenu svojih učenika/ca koji nastavu slušaju iz svojih domova.

Ispod se nalazi nekoliko Google alata koji vam mogu olakšati ocenjivanje učenika/ca uz potpuno praćenje učinka svakog đaka.

Google Forms

Google Forms je sastavni deo Google Drive-a a služi za izradu online anketa, upitnika ili kvizova. Ovaj alat je besplatan i omogućava kreiranje neograničene količine formi i omogućava pregled i analitiku odgovora.

Značajna osobina Google Forms-a je ta što će oceniti odgovore učenika/ca na pitanja sa više ponuđenih odgovora i poslati ocene na e-mail adrese učenika/ca onog trenutka kada ste označili da je ocenjivanje završenio.

Googe Forms možete korisititi u kombinaciji sa Google Meet-om. Neophodno je da za svakog učenika podesite njihov Google Meet, a onda da zatražite da učenik/ca podeli svoj ekran i da uključi kameru tokom ocenjivanja.

Upotreba Google Forms-a i Google Meet-sa daje vam mogućnost da ocenite sve svoje učenike korišćenjem ovih alata. Pošto za svakog učenika imate otvoren zaseban „prozor“ na ekranu, te „prozore“ možete smanjiti kako biste bili u mogućnosti da pratite dok traje ocenjivanje.

Doogle Docs

Google Docs vam omogućava da ispratite napredak pisanih radova učenika, kao i da unesete svoje komentare u učeničke radove.  U svakom trenutku možete da vidite prethodnu verziju dokumenta i da ispratite pojedinačni doprinos svakog učenika/ce korišćenjem opcije istorija dokumeta.

Alat uredno prati izmene dokumenata, što dobro dođe kao mera praćenja aktivnosti, ali i kao mogućnost za „veliki Undo“ ukoliko neki učenik/ca načini nepoželjnu promenu ili grešku. To je korisno i zato što Google Docs bez pitanja čuva izmene u dokumentu, čak ako to niste naložili.

Kada je dokument predat, uvek pogledajte istoriju dokumenta. Ovo je veoma značajno kada učenici rade u parovima ili grupama, jer tako možete ispratiti koliko je svaki pojedinačni učenik/ca doprineo/la izradi određenog rada/zadatka. Ovo je i najbolji način da se osigura autentičnost radova učenika/ca.

Takođe, Google Docs možete koristiti u kombinaciji sa Google Meet. Možete zatražiti da podele svoj ekran i da pratitie ceo tok pisanja teksta ili izrade zadatka.Finansijski alati Resurs centra

Saznaj više