Završna konferencija projekta Civic Education for Human Rights i Predstavljanje priručnika za nastavnike

Završna konferencija posvećena završetku projekta Civic Education for Human Rights i predstavljanju Priručnika za nastavnikie i nastavnice građanskog vaspitanja: Građanska učionica- učimo o ljudskim pravima, slobodi izražavanja i vladavini prava održana je 25. januara 2021. godine preko platforme Zoom.

Konferencija je okupila više od 90 učesnika iz različitih sektora, od nastavnika i nastavnica građanskog vaspitanja do organizacija civilnog društva i pojedinaca zainterseovanih za nastavne jedinice i budućnost ovog predmeta.

Konferencija je zapečeta uvodnim obraćanjem koordinatorke projekata u Građanskim inicijativama Ksenije Nikić, koja je poželela dobrodošlicu učesnicima i panelistima i najavila obraćanje njene ekselencije ambasadorke Australije u Srbiji gospođe Rut Stjuart i izvršne direktorke Građanskih inicijativa Maje Stojanović.

Maja je u svom obraćanju iznela zahvalnost ambasadi Australije na podršci projektu Civic Education for Human Rights i nastavnicima koji su učestvovali u ovom projektu. Ona je naglsila da je posebno važno da danas pričamo i da smo tu sa onima koji predaju građansko vaspitanje jer, pre svega, ovi nastavnici i ove nastavnice jesu temelji društva u kome živimo. Mi imamo ceo nastavni kadar koji podiže decu od ranih godina života i ta deca mnogo stvari upijaju iz obrazovanja. Čini mi se da je veoma važno prvo da to kažemo kao ključnu stva, kao nešto od čega zavisi naša država, ne za 5 ili 10 godina, već za mnogo decenija unapred.

Njena ekselencija Rut Stjuart se u svom obraćanju osvrnula se na značaj građanskog obrazovanja i status ovog predmeta u Australiji. Ambasadorka je naznačila da je građansko vaspitanje u australijskom srednjoškolskom sistemu zastupljeno za učenike u uzrastu od 7 do 10 godina, pa od 13 do 15,16 godina i da pokriva slične teme koje su obuhvaćene programima u Srbiji- prava pojedinaca, kako je pravo nastalo, funkcionisanje političkog sistema itd. Ona je navela da su ovo praktične stvari koje svaki građanin mora da zna. Ja ne bih mogla da radim svoj posao u Srbiji, ako ne bih znala da objasnim građanima Srbije da se neke stvari razlikuju u mojoj zemlji u odnosu na Srbiju, a da su neke iste. Na primer, Mi smo federalna država, imamo države i terotorije, moć Vlade je decentralizovana,…,glasanje je obavezno. Ja volim jer u Srbiji možeš da biraš da li želiš da glasaš, dok ćeš u Australiji platiti malo kaznu za neizlazak na glasanje.

Drugi deo konferencije je bio posvećen predstavljanju Priručnika i rezultata obuke gde su Tatjana Matijaš i Sanja Bašić predstavile rad na projektu .
Tatjana je na samom početku naglasila da ovim projektom nismo želeli da ovo bude samo obična obuka za nastavnika, već da napravimo pomak od koristi nastavnicima praktičarima, da damo podršku i novom i starom kadru u radu na ovim temama koje prožimaju ceo sadržaja građanskog vaspitanja – vladavina prava, ljudska prava i sloboda izražavanja. Ona je naglasila da smo hteli da pomognemo i sebi i ostalim nastavnicima u razumevanju koncepta ovih pojmova i mesta u novim programima, naročito u srednjim stručnim školama jer u ovom momentu novi programi su bili predviđeni za gimanzije i osnovne škole, a srednje stručne samo što nisu, pa je onda bila ideja da premostimo taj jaz. Navela je da su u okviru projekta izrađena tri videa na pomenute teme, kao i da su napravljene pripreme časova koje prate ove teme, a koje će Građanske ponuditi preko svojih platformi i newsletter-a svim nastavnicima.

Sanja Bašić se osvrnula na značaj odabranih tema i istakla da su one osnov demokratskog društva, nijedno demokratsko društvo ne može da postoji ukoliko nema poštovanja ljudskih prava, vladavine prava i naravno, slobode izražavanja.

Takom konferencije, svoje mišljenje su iznele i dugogodišnje nastavnice građanskog vaspitanja i učesnice ToT za nastavnike i nastavnice građanskog vaspitanja.
Milka Mihailović je govorila o značaju Priručnika za nove programe građanskog vaspitanja i ona je iznela da je ovde bila ideja da se kroz priručnik razmene iskustva praktičara, nastavnika koji su iskustvom i radom u nastavi i, kao i razmenom iskustava ovo podelili sa ostalim nastavnicima.
Zorica Sorak se osvrnula na vanredno stanje i prelazak rada kroz onlajn nastavu, ističući da se Priručnik, pripreme, digitalni alati, modeli, ono što smo mi tu iz svoje prakse dali i predložili zapravo vrlo lako može predočiti u jednu potpunu pripremu za onlajn čas, onlajn nastavu.
Nataša Jankuloski je iznela da ne treba koristiti tehnologiju u nastavi građanskog vaspitanja zato što je nova već njenom primenom podstaći interaktivnost kod učenika i povezivanje znanja iz više prdmeta.
Stanka Žica je govorila o kapacitetu video priloga za nastavu građanskog vaspitanja. Istakla je da su video sadržaji učenicima mnogo interesantniji i drže pažnju. Ona je citirala jednog svog učenika koji je rekao: Odlično učim, a nije knjiga.

Završnicu konferencije je obeležila panel diskusija o budućim koracima za unapređenje nastave građanskog vaspitanja u kojoj su učestvovale Melita Ranđelović ispred NAGVIS-a, Eleonora Vlahović iz ZUOV i Željka Nikolov.

Eleonora je ukratko predstavila priručnike za nastavnike građanskog vaspitanja koju su izrađeni u okviru Zavoda. Iznela je da je počeo da živi nov način realizacije programa građanskog u gimanziji, koji je ceo istraživački i projektni. Iznela je da se trenutno radi na izboru 10 spoljnih saradnika koji će po određenoj metodologiji raditi na građanskom vaspitanju i praćenju.

Melita je predstavila rad NAGVIS-a i buduće korake u radu ovog udruženja. Navela je da rade na unapređenju kvaliteta nastave građanskog vaspitanja i umrežavanju nastavnika građanskog vaspitanja.

Željka Nikolov je još jednom ponovila važnost uvođenja građasnkog vaspitanja kao obaveznog predmeta, jer ga dece vole ako se sa decom radi kvalitetno na ovom predmetu.

U okviru projekta Civic Education for Human Rights, održana je ToT obuka za nastavnike građanskog vaspitanja putem Gugl učionice, jer se u tom trenutku Srbija nalazila u uslovima vanrednog stanja izazvanim virusom Covid-19. U okviru ovog projekta iznedreno je mnoštvo sjajnih materijala, koji mogu biti jako koristan nastavnički resurs, kreiran je Priručnik za nastavnike i nastavnice građanskog vaspitanja, a učesnici obuke su održali onlajn čas sa svojim učenicima i predstavili im videe o ljudskim pravima, slobodi izražavanja i vladavini prava, koji su snimljeni za potrebe rada na treningu.

Video snimak završne konferencije možete pogledati na You Tube kanalu Građanskih inicijativa.Finansijski alati Resurs centra

Saznaj više