25 godina CIVITAS školskih programa građanskog obrazovanja u BiH školama

CIVITAS BIH slavi svojih 25 godina rada!

Civitas BiH se bavi stvaranjem obaveznog nastavnog sadržaja za osnovne i srednje škole. Prema njihovm proračunima, građansko vaspitanje u Bosni i Hercegovini pohađa oko 190 hiljada učenika godišnje.

Pogledajte prikaz njihovog dugogodišnjeg rada, predstavljenog kroz kreativan video, na linku!

U okviru svog rada, Civitas BiH su takođe organizovali i mnoštvo  projekata:

Poddomene za Projekt građanin praktičnu nastavu: https://pg.civitas.ba/

Preporuke poslednje godišnje konferencije, Neum 2022https://www.youtube.com/watch?v=1RfYzooiFcI

Takođe, nastavnicima pružaju podršku, ali ih i obučavaju. Tokom svojih 25 godina postojanja, obučili su 40 hiljada nastavnika, i time osigurali kvalitetne programe građanskog obrazovanja za 1.6 miliona učenika.

Online obuke za nastavnike pogledajte ovde .

Pomenuti video zapisi mogu poslužiti svim nastavnicima i nastavnicama srednjih i osnovnih škola.