Istraživanje o participaciji mladih

Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu i NAPORNacionalna asocijacija praktičara omladinskog rada u saradnji sa UNICEF-om sprovode istraživanje o različitim načinima učestvovanja mladih u društvenom životu. Potrebni su im ispitanici i ispitanice uzrasta između 15 i 25 godina koji su do sada učestvovali u nekom od programa/projekata za mlade (kao polaznik ili organizator), radu neke organizacije (na bilo koji način), ili bilo kojoj inicijativi kojoj je bio cilj unapređenje života mladih.

Popunjavnje upitnika neće oduzeti više od 10 minuta, a ukoliko ispitanici to žele, mogu preskočiti neko pitanje. Ukoliko ispitanici imaju manje od 18 godina, potrebno je da konsultuju roditelja ili staratelja i dobiju pristanak pre nego što počnu sa popunjavanjem upitnika.

Upitnik se nalazi na sledećem linku:
https://upitnik.rcub.bg.ac.rs/index.php/456473?lang=sr-Latn

Tim Instituta za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u BeograduFinansijski alati Resurs centra

Saznaj više