MODS – Završne radnionice sa decom u okviru projekta „Pokreni se“

U Beogradu, Kraljevu, Aranđelovcu i Nišu održane su završne radionice Mreže organizacija za decu Srbije u okviru projekta “Pokreni se”
Na završnim radionicama je učestvovalo više od 90 dece iz navedenih gradova. Radionice su imale za cilj da se deca upoznaju sa Izveštajem sa održanih konsultacija sa decom na temu nejednakosti a prezentovane su im i video poruke dece koje su kreirane tokom realizacije projekta.
Deca su diskutovala i prepoznavala da razlike postoje u pogledu društvenog statusa, boje kože, pola, religije i da su deca koja „bolje prođu“ u raspodeli srećnija od one koja dobiju manje ili koja su nejednako tretirana. Izražavali su da bi trebalo da svi budu jednaki bez obzira šta imaju i koliko imaju, da su svi ljudi.
Završne radionice su bile i prilika da se odaberu preporuke koje će izabrani predstavnici dece  predstaviti na sastanku sa predstavnicima Ministarstva za brigu o porodici i demografiju.

Ključne poruke koje su predstavnici dece izneli  na završnim radionicama:

  • Deca žele da u školama imaju više sadržaja i da se u školama više govori o nejednakosti;
  • Deca bi želela da ne budu nejednako tretirana jer imaju drugačiju boju kože ili zato što odrastaju u hraniteljskoj porodici. Da bi se to postiglo potrebno je raditi na razbijanju predrasuda kod nastavnika, dece, roditelja, i društva uopšte;
  • Deca bi trebalo da imaju više prilike da sama govore u čemu osećaju nejednakost. Više pitati decu!
  • Treba povećati participacija marginalizovanih grupa, naročito u okviru obrazovnog sistema i raditi na razvoju empatije kod dece;
  • Potrebno je da deca (naročito oni koji su u parlamentima ili koji učestvuju u projektima i aktivnostima na slične teme) ulože dodatne napore da pojam nejednakosti približe svojim vršnjacima, naročito mlađim uzrastima;
  • Potrebno je da se veća pažnja u školi posveti temi nejednakosti, kao i da građansko vaspitanje  postane obavezan predmet, ne izborni.