NAGVIS: Nove akreditovane obuke-Građansko vaspitanje kao životna veština

 


Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV) odobrio je 4 stručna programa usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika, među kojima je i program Građansko vaspitanje kao životna veština. U ulozi organizatora obuka naći će se Nacionalna asocijacija nastavnika i nastavnica Građanskog vaspitanja i saradnika (NAGVIS). 

U katalogu ZUOV, pored programa Građansko vaspitanje kao životna veština(332)možete pronaći još tri nova akreditovana programa pod rednim brojevima:

  • 1121 Učenje putem istraživanja
  • 699 Projekat i projektna nastava kao savremeni pristupi podučavanju učenika
  • 1115 Podsticaji kao pokretači u projektnoj nastavi.

Kao opšti cilj obuke Građansko vaspitanje kao životna veština ZUOV izdvaja podršku u razvoju kompetencija nastavnika da kreativno i inovativno odgovore na izazove sa kojima se susreću u planiranju, pripremanju i realizaciji nastave Građanskog vaspitanja i novih programa Slobodnih nastavnih aktivnosti, dok se kao specifični ciljevi navode: unapređivanje veština nastavnika da kreiraju nove pristupe planiranja, pripremanja i realizacije nastave Građanskog vaspitanja i SNA, podsticanje nastavnika da interaktivno povezuju sadržaje različitih nastavnih predmeta u cilju jačanja opštih i međupredmetnih kompetencija učenika i unapređivanje veština nastavnika za motivisanje i veće angažovanje svih učenika u nastavi kroz istraživačke i projektne aktivnosti.

Obuke su akreditovane, i namenje nastavnicima/ama predmetne nastave (osnovna škola/gimnazija), nastavnicima/ama opšteobrazovnih predmeta, nastavnicima/ama izbornih i fakultativnih predmeta, nastavnicima/ama stručnih predmeta, stručnim saradnicima/ama.

Za više informacija, pročitajte katalog na sajtu ZUOV, ili putem mejla: nagvisobuke@gmail.com,