Novosadska novinarska škola: Serijal edukativnih videa o medijskoj pismenosti

Serijali predstavljaju nove i inovativne pristupe u realizaciji nastave koji donose korisne informacije i podstiču kritičko mišljenje na način koji je učenicima interesantan. Zato sa vama delimo novi serijal pod nazivom „Zvoni za medijsku pismenost„, koji je kreirala Novosadska novinarska škola.

Novosadska novinarska škola vam predstavlja 10 edukativnih videa koji pokazuju kako se o svakodnevnim medijskim pojavama može govoriti sa učenicima na redovnim časovima.

Svaki video iz serijala objašnjava kako nastavnici mogu primeniti veštine medijske pismenosti na časovima iz postojećeg plana i programa.

Edukativni videi obrađuju teme iz predmeta: Jezik, mediji i kultura, Srpski jezik, Fizika, Muzičko, Filozofija, Svet oko nas, Psihologija, Likovno, Retorika, Građansko vaspitanje, i namenjeni su za učenike i nastavnike kako osnovnih, tako i srednjih škola.

Novosadska novinarska škola ukazuje na podatke istraživanja o razvijenosti medijske pismenosti u Evropi, gde navodi da se Srbija nalazi tek na 29. mestu od ukupno 35 ispitanih zemalja. Ukazuju i na nužnost medijskog opismenjavnja građana Srbije koja bi podstakla razvijanje kritičkog mišljenja kroz analizu medijskih sadržaja, a koja bi omogućila građanima da donose odgovorne odluke i budu aktivni građani društva.

Sve epizode „Zvoni za medijsku pismenost“ serijala nalaze se na Jutjub platformi Novosadske novinarske škole, i  možete ih pronaći klikom na LINK.

Materijali su kreirani u sklopu projekta „Zvoni za MIP – osnaživanje učenja medijske i informacione pismenosti u školskom sistemu Srbije“ koji realizuje Novosadska novinarska škola uz finansijsku podršku Ministarstva spoljnih poslova Кraljevine Holandije u okviru MATRA programa i Balkanskog fonda za demokratiju (projekat Nemačkog Maršalovog fonda SAD) i Ministarstva spoljnih poslova Кraljevine Norveške. Novi Kalkulatori resurs centra

Saznaj više