Obuka na Pedagoškom fakultetu u Jagodini: inicijativa “Za građansko u indeksu!”

 

 

 

 

 

 

 

 

Udruženje Građanske inicijative, u saradnji sa Pedagoškim fakultetom u Jagodini, uz pomoć Eleonore Vlahović je tokom vikenda 28. i 29. maja 2022. godine organizovale još jednu obuku pod nazivom “Građansko vaspitanje u prvom ciklusu osnovne škole” u okviru inicijative “Za građansko u indeksu!”. U obuci su učestvovali studenti i studentkinje završnih godina Pedagoškog fakulteta u Jagodini, a obuku su vodile učiteljice Zorica Vukajlović i Ljiljana Novković, obe sa višedecenijskim iskustvom u realizaciji nastave građanskog vaspitanja.

Teme koje su bile u fokusu izučavanja na ovom dvodnevnom seminaru obuhvatile su programe nastave i učenja građanskog vaspitanja. Tokom prvog dana, polaznici obuke su bili u prilici da diskutuju o tome da li je i zašto građansko vaspitanje potrebno, da se upoznaju sa elementima programa i smernicama za planiranje nastave građanskog vaspitanja, a kao posebno važne teme istaknute su uvažavanje različitosti učenika i  međupredmetna kompetencija.

Drugi dan obuke bio je posvećen upoznavanju studenata i studentkinja sa “Priručnikom za nastavnike građanskog vaspitanja u prvom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja”. Obrađene su sve četiri tematske oblasti Priručnika (sadržaji o ljudskim pravima, demokratskom društvu, procesima u savremenom svetu, kao i građanskom aktivizmu)  kroz različite aktivnosti, vežbe, zadatke, primere i diskusije.

Ovo je već druga obuka u okviru inicijative “Za građansko i indeksu!”, a prethodnog vikenda, obuka je održana za studente i studentkinje iz Vranja. Plan za naredni period je da se obuke održavaju dokle god fakulteti budu imali potrebu za tim.