Održana prva panel diskusija “Naučene lekcije”

U ponedeljak 27. juna, u saradnji sa Građanskim inicijativama, organizovali smo prvu panel diskusiju “Naučene lekcije” o školskoj 2021/22 godini.

Utiske o školskoj godini koja je iza nas, iz ugla institucija iznela je Eleonora Vlahović, savetnica za građansko vaspitanje Zavoda za unapredjivanje obrazovanja i vaspitanja. Eleonora je istakla kako se o posledicama pandemije nedovoljno priča i brine, ali da su sa druge strane, učenici, roditelji, nastavnici, direktotri i institucije, tokom ove vanredne situacije pokazali iznenađujuću prilagodljivost. Tokom panela je, takođe, govorila o podršci ZUOV nastavnicima uz pomoć tzv. “digitalnog mentora” koji je doprineo digitalnom opismenjavanju nastavnika.

U ime mladih govorila Milja Zdravković iz Krovne organizacije mladih Srbije. Milja je istakla značaj saradnje obrazovnih institucija sa nevladinim sektorom koji poseduje resurse i iskustva po pitanju digitalne pismenosti. Milja kaže da je veoma važno uključiti mlade u procese odlučivanja, u odluke o primeni novih alata i metoda tokom onlajn nastave, kako bi neometano tekao razvoj onlajn obrazovanja. Takođe je spomenula negativno osećanje tokom “onlajn obrazovanja” koje je bilo prouzrokovano pandemijom.

Tatjana Matijaš, nastavnica građanskog vaspitanja i jedna od predstavnica Nacionalne asocijacije nastavnika/ca građanskog vaspitanja i saradnika (NAGVIS), nadala se lakšoj godini od prethodne, ali je umor kao posledica kombinovanog rada u školama, osmišljanja programa i prilagođavanja dece na nov način učenja, bio možda i najveći izazov sa kojim su se nastavnici suočili. Ovu godinu su, prema Tatjani, obeležile međusobna podrška i osnaživanje.

Tokom panela koristili smo mentimetar, pomoću kog su se učesnici, najviše oni koji su prisustvovali onlajn, izjašnjavali o zadatim pitanjima i temama.

Za sve one koji nisu bili u mogućnosti da prisustvuju panelu, ili žele ponovo da ga pogledaju, pripremili smo video zapis.

  • Kako su se đaci snašli u digitalnom svetu i digitalnom obrazovanju?
  • Koje su to poteškoće sa kojima smo se susreli u prethodnoj školskoj godini?
  • Šta mladi, a šta nastavnici misle o društvenoj mreži Tik Tok?
  • Koje se nove, inovativne metode koriste u nastavi građanskog vaspitanja?

Najvažnije poruke ovog panela su da se sa svih aspekata treba više brinuti o mentalnom zdravlju svih, i mladih, i nastavnika, i roditelja, kao i potreba za međusobnim pružanjem podrške. Sa ovim stavovima definitivno ulazimo u narednu školsku godinu!

Poslušajte o čemu smo govorili klikom na LINK!

Na panelu su učesnici prisustvovali uživo, ali i onlajn preko ZOOM platforme.