Rezultati Alternativnog izveštaja o položaju i potrebama mladih u Srbiji za 2022. godinu

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana mladih, 12. avgusta 2022. godine, Krovna organizacija mladih Srbije tradicionalno je predstavila rezultate Alternativnog izveštaja o položaju i potrebama mladih u Srbiji za 2022. godinu. Krovna organizacija mladih Srbije – KOMS, najviše nezavisno predstavničko telo mladih u Srbiji, već šestu godinu zaredom objavljuje Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji.

Alternativni izveštaj obuhvata stavove i mišljenja mladih u sledećim oblastima: politička participacija i odnos političkih subjekata prema mladima; vrednosti mladih; mediji, društvene mreže i aplikacije; tržište rada; obrazovanje; aktivizam i volonterizam; bezbednost i zdravlje mladih.

  • Čak  59% mladih podržalo je uvođenje obaveznog građanskog vaspitanja u školama.
  • Izveštaj je takođe pokazao da Republika Srbija izdvaja 0,08% svog budžeta za  brigu o mladima.
  • 106 od 145 jedinica lokalne samouprave u Srbiji nema Lokalni akcioni plan za mlade.
  • 74% mladih koji su prošli radne prakse nisu bili plaćeni za to.

Dobijeni podaci će, zahvaljujući KOMSu, poslužiti svim organizacijama koje se bave pitanjima mladih i njihovom participacijom u društvu, u daljim zagovaračkim aktivnostima. Istraživanje je sprovedeno u periodu od maja do jula 2022. godine. Ono je obuhvatilo desk analizu, online upitnik za mlade (kvantitativno istraživanje) i intervjue (kvalitativno istraživanje pojedinih tema).

Ceo izveštaj sa svim podacima preuzmite ovde.Finansijski alati Resurs centra

Saznaj više