Samit o transformaciji obrazovanja

Generalni sekretarijat Ujedinjenih Nacija saziva Samit o transformaciji obrazovanja (TES) za septembar 2022. godine u Njujorku!

Ovaj samit nastoji da mobiliše političku ambiciju, akciju, rešenja i solidarnost za transformaciju obrazovanja.

Međunarodne saradnje, poput Transforming Education Samita, imaju za cilj razvoj zajedničke vizije, posvećenosti i usklađivanja delovanja između institucija. Izveštaj Reimagining our futures together je predložen kao okvir za ispitivanje kako obrazovni sistemi treba da se promene da bi bolje služili učenicima i društvima u budućnosti.

Pripremljen je niz informativnih beleški u skladu sa pet celina samita kojima će se posvetiti najviše pažnje:

  • Inkluzivne, pravične, bezbedne i zdrave škole
  • Učenje i veštine za život, rad i održivi razvoj
  • Nastavnici, nastava i nastavnička profesija
  • Digitalno učenje i transformacija
  • Finansiranje obrazovanja

Samit o transformaciji obrazovanja je otvoren za sve. Saznajte više o samitu, uključite se u pripremni proces Samita, učestvujte u pred-Samitu i Samitu, doprinesite Transforming Education Knowledge Hub-u i informišite i druge o transformaciji obrazovanja!

Prijave za Samit otvorene su do 18. avgusta, zato požuri i prijavi se

Potrebne kvalifikacije i prijava nalaze se klikom na link!Novi Kalkulatori resurs centra

Saznaj više