„Šta nam teško“- konkurs za mlade volontere/ ke

Konkurs „Šta nam teško“ sprovode Mladi istraživači Srbije u partnerstvu sa Pokretom gorana Vojvodine, CeGraD-om iz Obrenovca, TIM 42 iz Leskovca, GM Optimist iz Gornjeg Milanovca uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

U prethodne tri godine je podržano 431 ŠtaNamTeško omladinskih volonterskih projekata u koje se uključilo više od 7000 volontera i volonterki iz cele Srbije.

Kroz ovaj konkurs će se do kraja 2022. godine podržati još 135 omladinskih volonterskih ŠNT projekata širom Srbije u iznosu do 42.000 dinara po projektu, a ukupno sa čak 5.670.000,00 dinara!

Ovo je prilika i za one aktivne i pune inicijative, ali i za one stidljive, povučene, kojima treba podrška, kojima je ovo prvi put da nešto organizuju.

Za učešće u programu mogu se prijavititi neformalne grupe (najmanje 5 osoba od 15 do 30 godina koje su državljani i borave na teritoriji Republike Srbije, među kojima se jedan/jedna izdvaja kao zvaničan koordinator/predstavnik grupe, tj. koordinatorka/predstavnica grupe (mora biti punoletan/na) i koje su direktno odgovorne za pripremu i realizaciju projekta koji predlažu) i udruženja mladih čiji Upravni odbor ima minimum 2/3 mladih od 15 do 30 godina.

Teme  #ŠtaNamTeško volonterskih projekata mogu biti zaista raznolike: ekološke, edukativne, socijalne, tj. usmerene posebno ugroženim grupama ljudi, zatim renoviranje, kampanje, kulturni programi. Bitno je da projekat ima smisla: bude realno ostvarljiv, rešava neki konkretan problem ili potrebu zajednice, tj. poboljšava život u vašem mestu, neprofitnog je karaktera, tj. ne koristi se za ličnu dobit.

Podrška nije samo finansijska, organizatori žele da pruže pomoć od samog početka i formiranja ideje do kraja njene realizacije. Tu su njihovi mentori koji će pomoći da razvijete ideju, koji će vas pratiti i podržavati tokom realizacije aktivnosti i izveštavanja.

Poziv za prijavu projekata je otvoren u periodu od 10. juna do oktobra, odnosno do utroška sredstava, a procena i odabir projekata će se nakon prvog kruga vršiti na dve do tri nedelje. Tačni datumi preseka narednih krugova će blagovremeno biti objavljeni.

Detaljnije o uslovima prijavljivanja i onlajn obuci koja će se održati u perodu od 29. juna do 6. jula informišite se na stranici Mladih istraživača Srbije  OVDE.

Izvor: Mladi istraživači Srbije

Fotografija: Pokret gorana VojvodineNovi Kalkulatori resurs centra

Saznaj više