Trening za mlade o interkulturalnosti i antidiskriminaciji

European Peer Training EPTO organizuje trening za mlade osobe uzrasta od 15 do 30 godina, o interkulturalnosti i antidiskriminaciji. Ovaj trening je usmeren na osvešćivanje stereotipa i predrasuda prema pripadnicima manjinskih grupa u odnosu na nacionalnu pripadnost, pol , seksualnu orijentaciju, smetnje u razvoju ili invaliditet, političke stavove, kao i ostala lična svojstva na osnovu kojih se vrši diskriminacija kao i razumevanju lične odgovornosti mladih, odgovornosti preventivnih i represivnih institucija za smanjenje stope diskriminacije i nasilja u društvu. Program je usmeren i na jačanje veštine decentracije i empatije kroz osvešćivanje privilegija dominantnih grupa u društvu i razumevanju nejednakih startnih pozicija pripadnika manjinskih grupa.
Trening je deo programa organizacije European Peer Training EPTO i sprovode ga mladi koji su deo buduće mreže trenera/ica za sprovodjenje vršnjačkih edukacija na ove teme u Evropi.

Trening traje 20h i okuplja dvadeset mladih osoba.

Prvi trening pocinje 31. maja i traje do 2. juna a odrzava se u Endžio Hub-u (Dobračina 4) a drugi trening će se održati od 3. juna do 5. juna u Kući ljudskih prava (Kneza Miloša 4).

Satnica za oba treninga:
Prvi dan: 17:00-19:00
Drugi i treći dan: 10:00-17:00

Učesnici ce dobiti potvrdu o učestvovanju na 20h.

Svi zainteresovani mogu da se prijave na mail: tamaratomasevic@yahoo.com