Upitnik: U kakvom društvu (zemlji) želim da živim?

Mreža organizacija za decu Srbije – MODS predstavlja savez udruženja koji čini preko 100 organizacija članica koje se bave zaštitom i promocijom prava deteta u Srbiji. Misija MODS-a je ostvarivanje prava, unapređenje položaja i poboljšanje kvaliteta života dece u Srbiji.

MODS trenutno sprovodi istraživanje, namenjeno deci između 14 i 18 godina, sa ciljem da sazna u kakvom društvu današnja deca i mladi žele da žive.

Istraživanje se bavi stavovima i percepcijom dece o kvalitetu života u Srbiji, analiziraju se njihovi stavovi po pitanju obrazovanja, socijalne zaštite, zaštite životne sredine, stanovanja i zdravstva.

Rezultati istraživanja će poslužiti za definisanje predloga i mera koje treba da doprinesu pravednijem društvu i smanjenju nejednakosti među decom.

Prikupljanje podataka je u potpunosti anonimno, a odgovori će biti korišćeni samo u zbirnom obliku.

Formular za popunjavanje dostupan je klikom na Link.