ZUOV: Predstavljanje rezultata monitoringa primene novih programa građanskog vaspitanja

U okviru plodne saradnje koju Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja ima sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju, misija u Srbiji, u toku 2021. godine realizovan je Projekat čija je jedna komponenta bila namenjena monitoringu primene reformisanog programa građanskog vaspitanja u osnovnoj školi i gimnaziji. Cilj monitoringa je bio da se prikupe podaci o teškoćama koje nastavnici imaju sa razumevanjem i primenom novih programa kao i sa korišćenjem novih priručnika kako bi se dobile smernice u kom pravcu treba razvijati dalju podršku ovom izbornom programu.

U utorak, 29.3.2022, organizovan je skup na kome su predstavljeni najvažniji rezultati ovog monitoringa. Učesnici promocije bili su iz različitih institucija ali svi interesno povezani sa građanskim vaspitanjem (nastavnici GV, predstavnici fakulteta, instituta, nevladinih organizacija, medija, autori didaktičkih sredstava za GV).

S obzirom da je monitoring pokazao da su novi programi GV od strane nastavnika ocenjeni kao vrlo dobri, sveži, sveobuhvatni, funkcionalni ali da postoji izvesna nesigurnost nastavnika u njihvom ostvarivanju, kroz diskusiju koja se razvila nedvosmisleno se pokazalo da treba nastaviti sa podrškom ovom izbornom programu i to na različite načine. Mogući načini su kreiranje namenskih obuka za nastavnike GV, priprema dodatnih materijala, razmena primera dobre prakse ali i preduzimanje mera koje bi unapredile status GV kao i položaj nastavnika koji ga realizuju. Učesnici promocije mišljenja su da treba raditi i na širokoj popularizaciji Građanskog vaspitanja.

Više o rezultatima monitoringa, samom projektu, kao i o predstavnicima monitoringa možete pronaći na platformi ZUOV.
Takođe, u članku novina DANAS, možete pronaći još informacija o rezultatima.Novi Kalkulatori resurs centra

Saznaj više